Το Facebook είναι δωρεάν.

Και όπως φαίνεται αυτό δεν θα ισχύει και πολύ. Ειδικά για τις official Facebook apps που υπάρχουν για mobile πλατφόρμες όπως το iOS και το Android. Μια φήμη λοιπόν έχει να μας πει πως το Facebook μπορεί να ετοιμάζει φορητές διαφημίσεις και μάλιστα από τον Μάρτιο του 2012.

Αν και οι διαφημίσεις σε website μπορεί και να μην είναι ζήτημα, οι διαφημίσεις σε mobile apps και σε μια οθόνη, μικρή ουσιαστικά, ενός smartphone/tablet δεν είναι κάτι απλό. Ενδεχομένως όπως στις freemium apps κάτι σε pop up ενώ σε κάθε περίπτωση ΠΡΕΠΕΙ να μην είναι ενοχλητικό.