Νέες εικόνες από το δημιούργημα της Research in Motion, to next-gen Blackberry λειτουργικό…

Η πλατφόρμα φαίνεται κάπως όπως τα Windows Phone home-screen widgets με λίγο από… Android app selection menu. Φρέσκο.

Αυτή η απίστευτη ιστορία το 2011 με τη Blackberry είναι απίστευτη ενώ η mobile market πήγε έτη φωτός μπροστά στα Android και iPhone. Στα smartphone η αξιόλογη δε Blackberry δείχνει παλαιολιθική.

Τώρα τα Blackberries δίνουν μάχη με τα iPhones και το Blackberry OS όπως φαίνεται από τις εικόνες του Crackberry.com, και το OS ακριβώς έτσι θα κινηθεί για την εταιρία μέσα στο 2012..