Το σχέδιο χρησιμοποιεί την τεχνολογία Light Line Technology (LLT)…

Μια τεχνική με χρήση οπτικών που δίνει τη εντύπωση πως το φως ‘ίπταται’. Ο σχεδιαστής λέει: “The LLT uses one LED only and the extra-wide shape of its light guide allows a great visibility on both corners, offering more visibility and safety for the user and other road users.”

Ορατότητα λοιπόν και από γωνίες ενώ επιπλέον θετικό πως υπάρχει και χαμηλή κατανάλωση για το Brasa που κυκλοφορεί σε εκδόσεις δυναμό και μπαταρίας. Υπάρχει και σύστημα start-stop…The Light Line Technology of the Brasa has one single LED, which consumes 23 mA only. This brings the autonomy of the battery versions up to 160h.”