Το YouTube είναι media site των ρεκόρ και έχει δημιουργήσει ένα infographic για πέντε χρόνια θετικές και αρνητικές ειδήσεις…

Για να δούμε πως YouTube και πολιτική μας παρουσιάζονται καθώς το διαδίκτυο έχει γίνει ‘τρίτος πόλος’…