Επειδή ο υπολογιστής είναι ‘γυμνός’, ο κύριος Marco Alici δημιούργησε τη δική του Raspberry Pi computer case!

Και κομψό…