Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε για αυτή την πανέξυπνη δουλειά της BioLite: τεχνολογία που μετατρέπει την θερμότητα από την καύση ξύλου ή κλαδιών σε ενέργεια με ένα ειδικό “combustion improvement system.” Το μηχανάκι της BioLite είναι αποτελεσμαστικό και μπορεί να ‘δεσμεύσει’ το μισό της ενέργειας μιας καύσης ανοιχτής φωτιάς και με λιγότερους ρύπους. Και μετά με το USB φορτίζεις μικρές ηλεκτρικές συσκευές ή LED και GPS. Τώρα και βίντεο.