Μια εντυπωσιακή animation δουλειά…

RUIN from OddBall Animation on Vimeo.