Σας έχουμε μιλήσει για τον ‘εξολοθρευτή’ πυρκαγιάς που ετοιμάζει το αμερικανικό Ναυτικό. Το SAFFiR είναι μια συναρπαστική εξέλιξη αλλά και τρομακτική ταυτόχρονα…