Και αυτό είναι το πρώτο επεισόδειο μιας web series με την ονομασία Super Power Beat Down που ρίχνει στην μάχη το favourite 1989 Batmobile εναντίον του fun & funk 1960’s Batmobile. Ένα ασσύληπτο drag race και 7 λεπτά για την απόλαυση μας!