Τη νέα τεχνολογία ανακοίνωσε η Fujitsu, μια ιδέα για να γίνεται με ψηφιακό τρόπο το brainstorming και να αντικατασταθούν τα… αυτοκόλλητα χαρτάκια από κάτι ψηφιακό…

Μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά και η εταιρία έχει σαν σκέψη την ψηφιακή εγγραφή και να γίνεται sharing όχι χειροκίνητα και ούτε με φωτογραφίες.

Η Fujitsu Laboratories με τεχνολογία digital pen έχει σαν ιδέα να το κάνει πλήρως ψηφιακά…