Ήταν δυνατόν να αφήσουν οι Αμερικανοί το Internet από εργαλείο για μετρήσεις; το  Politify είναι ένα νέο online εργαλείο που προτείνει σε users να “rethink democracy.”

Δείτε το, αμερικανιά είναι αλλά έχει ενδιαφέρον…