Διαθέσιμο πλέον για τους πελάτες των επιχειρήσεων το RIM BlackBerry Mobile Fusion…

Τι είναι; ουσιαστικά ένα software που επιτρέπει σε τμήματα IT να διαχειρίζονται Blackberry, iOS και Android συσκευές. Αυτό σημαίνει πως υπάλληλοι εταιρίων θα μπορούν να διαλέγουν τη συσκευή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους χωρίς να περιορίζονται οι επιλογές τους σε συσκευές Blackberry λόγω του BES.

Το Blackberry Mobile Fusion θα επιτρέπει στους IT manager να κλειδώνουν remotely ή να σβήνουν συσκευές που έχουν χαθεί ή κλαπεί. Αρχικά το Blackberry Mobile Fusion είχε αναγγελθεί τον Φλεβάρη (!) αλλά ήταν περιορισμένο μόνο σε συσκευές Blackberry και το Playbook tablet.

Τώρα iOS και Android στην παρέα. Καλό.

Περισσότερα στο website.