Ένας developer με το όνομα Gareth Wright ανακάλυψε πρόβλημα ασφαλείας στην Facebook app για το iOS και το Android που ενδεχομένως μπορεί να δώσει πρόσβαση στον Facebook account…

Σύμφωνα με τον Wright, το ελάττωμα είναι στο πως το Facebook δεν κωδικοποιεί τα user login credentials που αποθηκεύονται σε plain text files. Έτσι λένε πως τα user login και password από έναν hacker μέσω σύνδεσης USB και με ειδική app μπορεί να δώσουν τελικά πρόσβαση σε ένα Facebook profile.

Tο πρόβλημμα είναι πως με apps η και games από τις πληροφορίες Facebook login μπορεί να γίνει σύνδεση με ένα Facebook account. Ο Wright ανέφερε πως το επικοινώνησε με τη Facebook και είπαν πως θα το κοιτάξουν…