Η ομάδα του Dropbox έριξε ένα νέο χαρακτηριστικό σήμερα για όσους χρησιμοποιούν Chrome, Firefox και Safari – άλλα όχι για Internet Explorer fans.

Αν χρησιμοποιείτε το Dropbox για το web τώρα έχετε και drag των αρχείων στον κατάλληλο φάκελο.

“Wanna see something awesome? If you use Chrome, Firefox, or Safari, you can now upload files by dragging them from your desktop onto the Dropbox website. After Dropbox detects the upload, it’ll work its magic to get your stuff wherever you need it. This is just a small step toward giving you a simpler (and more fun!) dropbox.com.”

Ιδανικό χαρακτηριστικό και αν χρησιμοποιείται έναν Δ.Χ υπολογιστή…