Το Capcom Resident Evil 6 αρχικά ήταν να βγει στις 20 Νοεμβρίου αλλά μετά από το Resident Evil 6 trailer σε Capcom Captivate event στην Ιταλία, είχαμε διαρροή…

Και επιπλέον μαθαίνουμε πως ίσως να είναι έξω στις 2 του Οκτώβρη. Στο trailer έχουμε και έναν τρίτο πρωταγωνιστή στο game τον κύριο Wesker Jr. Δείχνει ωραίο…