Για την ακρίβεια 119 εκατομμύρια που φτάσουν σε χέρια αγοραστών φέτος.

Και όταν το νούμερο του 2011 ήταν 60 εκατομμύρια. Η πρόβλεψη γίνεται από την Gartner και είναι άκρως επιθετική. Από τα 119 εκατομμύρια tablet τα 73 ή το 61% θα είναι iPads κατά τις προβλέψεις της Gartner που πιστεύει πως το μηχανάκι της Apple θα κυριαρχεί στην αγορά μέχρι το 2016 παρά τον ανταγωνισμό.

Οι πωλήσεις των Android tablet θα φτάσουν τα 37.9 εκατομμύρια το 2012, με άλλα λόγια το 1/2 των iPad, το κενό όμως θα μειωθεί σημαντικά στο επόμενο διάστημα και μέχρι το ’16. Οι πωλήσεις Android tablet θα φτάσουν τα 137.6 εκατομμύρια μέχρι το 2016 σε σύγκριση με τα συνολικά 169.6 εκατομμύρια iPad. Τα δε Microsoft, QNX και άλλα λειτουργικά θα είναι πολύ πίσω.