Είναι παρόμοιο με το Google Account Activity dashboard, το νέο δημιούργημα της εταιρίας, και τώρα μια νέα υπηρεσία: Gmail “Gmail Meter”…

Με αυτό μαθαίνεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις και με το Meter μπορείς να μάθεις πόσα email έχεις στείλει, λάβει, starred, απαντήσει και γενικά… γουστόζικα διαγράμματα για το daily traffic.

Μπορείς να δεις και από που έχεις περισσότερα email, υπάρχει pie chart για categories, τι έχεις αποθηκευμένο σε inbox vs. σε archive, και labelled ή deleted.

Ενδιαφέρον…