Τα φωτεινά μυαλά του ΜIT έχουν σαν στόχο να αναπτύξουν ένα ‘όνειρο’: ένα γυαλί που θα καθαρίζει μόνο του…

Πέρα από τις προφανείς χρήσεις σε ευρεία κλίμακα πάντως μια πρώτη και πιο λειτουργική εφαρμογή είναι σε χρήση με smartphone και tablets. Το γυαλί υπόσχεται να μπορεί να απωθήσει το νερό σαν να είναι “μικροσκοπικές ελαστικές μπάλες” που αναπηδούν σε γυαλί.

Η επιφάνεια μοιάζει να είναι καλυμμένη με κώνους σε νανοκλίμακα, κώνους 1,000 με 100,000 μικρότερους από μια τρίχα. Υπόσχονται δε και φθηνό κόστος κατασκευής, κόστος που θα αλλάξει την τεχνολογία των κατασκευών.

Φυσικά στο νου έρχονται και εφαρμογές π.χ σε ηλιακά πάνελ όπως και η ανεργία των καθαριστών κτιρίων…