… και πως ο Αμερικανικός Στρατός επεξεργάζεται τις ιδέες του Apple iPhone. Έτσι το επόμενο όχημα θα είναι “smart, flexible, user-friendly, partially autonomous and affordable”.

Με αυτό τον τρόπο ονομάζουν το επόμενο φορτηγό τους οι “i-Tactical Wheeled Vehicle” που θα είναι ‘αλλιώς’.

Είναι μια από τις ιδέες για την αλλαγή του Humvee και θα είναι σχεδιασμένο από λευκό χαρτί.