Απλά πράγματα. Για τη νύχτα υπάρχει το Torch Bicycle Helmet ($80 και πάνω). Πολυκαρβονικό και πολυπρολένιο, ενσωματωμένα LEDs για μπροστά και πίσω σε λευκό, μαύρο και κόκκινο.