Οι κούκλες Qumarion σε δράση…

Στο βίντεο οι Qumarion είναι στην ουσία συσκευές εισαγωγής δεδομένων και ένας θαυμάσιος τρόπος για να εισάγεις 3D CG μοντέλα στην οθόνη. Βασίζεται στην τεχνολογία QUMA που ανέπτυξε η SoftEther του University of Tsukuba, και η ViVienne του The University of Electro-Communications, που αλλού, στην Ιαπωνία!

Με 3D application σε real time, μέσω USB σε 120 fps, ένα 3D με χρήση αισθητήρων. Δείτε το!

Πολύ cool!