Η εταιρία μπορεί να αποσύρει το δικό της DBS coupe, ΑΛΛΑ, έχει ένα τελευταίο όπλο: είναι η DBS Ultimate. Θα έχει πιο ψηλά τον πήχη της πολυτέλειας και παντού δέρμα με τρία μόνο χρώματα. Μια μικρή περιουσία. Αλλά πρέπει να ταξιδεύουμε που και που.