… για απάντηση σε “Policy Questions”.

Σε ανώτερο επίπεδο — Facebook.com/policies — έχει όπως λέει η εταιρία “Everything you need to know, all in one place.” Στο Facebook Terms and Policies Hub, θα μπορεί κανείς να κάνει navigate με headlined links και sub-headlines. Όλα τα links οδηγούν σε άφθονο info.

Στα τρια μεγάλα links — Statement of Rights and Responsibilities, Data Use Policy and Community Standards — έχει λεπτομέριες για privacy, account security και ‘how your information is shared’. Υπάρχουν και όλες οι θέσεις του Facebook για: “Violence, bullying, hate speech, nudity and intellectual property”. Περισσότερα θέματα που θέλει να τονίσει το Facebook.

Υπάρχουν και links για “ads and sponsored stories, credits, pages, platform payment terms, promotions and branding resources.”