Σας έχουμε πει για τις αξίας $25,000 και $50,000 limited edition Leica. Τώρα, αξίζει πραγματικά να δείτε το λόγο που είναι τόσο ακριβές. Η Leica μας ξεναγεί στις Edition Hermès…