Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των συνιστώσων της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της βαυαρικής εταιρίας. Αξίζει να δείτε και να διαβάσετε

Με μια πολύ κατατοπιστική ‘ματιά’…