Η εταιρία ανακοίνωσε το Knowledge Graph…

Είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που ενσωματώνει στα αποτελέσματα search καιο το profile ενός ατόμου, μέρους και άλλα.

Από χθες αν ρωτάτε στα αγγλικά, θα υπάρχει και μια περίληψη πληροφοριών του θέματος searched-for σε ένα panel που θα υπάρχει δεξιά στα results. Θα επιχειρεί δε να ξεκαθαρίζει και τα αποτελέσματα.

Η Google λέει πως έχει ενσωματώσει και Knowledge Graph-βασισμένα panel σε 500 εκατομμύρια ‘objects’ σε πολλά θέματα.

Για τη λειτουργία υπάρχουν οι αλγόριθμοι “semantic” για καλύτερη αναζήτηση και linking σε σχετικά concepts. Αν ζητήσεις δηλαδή ένα όνομα θα έχεις και φωτό και μικρή περίληψη και δεδομένα και οικογένεια και ανακαλύψεις και εκπαίδευση π.χ για τον Αινστάϊν.

Για το Knowledge Graph δούλεψαν δύο χρόνια και το 2010 αγόρασαν την Metaweb για την Freebase fact database της.

Αργότερα και σε άλλες γλώσσες…