Ναι, είναι ένα αεροσκάφος από ‘βελτιωτικό’ Οίκο. Η Bombardier έδωσε το αεροσκάφος της και το Brabus τμήμα το βελτίωσε. Αν και η Brabus δεν άλλαξ μηχανικά μέρη, έριξε πολλές custom αναβαθμίσεις. Με πολλές επιλογές για ψυχαγωγία – in-flight entertainment.

Περισσότερα