Η BMW αποκάλυψε το Touring estate της νέας 3 Series. Θα είναι πιο μεγάλο, με μεγαλύερο μεταξόιιο και άφθονο χώρο αποσκευών. Σε σύγκριση με τα 3 Series Sedan, τα 3 Series Touring έχει 50 χιλιοστά μεγαλύτερο μετατρόχιο και μήκος 97 mm μεγαλύτερο.

Το σχέδιο της 3 Series Touring είναι ίδιο με του Sedan μέχρι το μέσο – B-pillar.Από τα πλάγια έχει μια πτωτική κλίση στην οροφή και έναν σχεδιασμό που ονομάζεται “Hofmeister kink” και δίνει δυναμική αντίθεση πίσω, στο D-pillar.

Για μεταφορά stilati.