Ναι, αν δεν έχετε αρκετό… τρόμο στις ζωές σας, υπάρχουν και τα games…

Και συγκεκριμένα η Resident Evil: Chronicles HD Collection, ένας τίτλος που θα φτάσει στο PlayStation Network στις 26 Ιουνίου και περιλαμβάνει: Resident Evil: The Umbrella Chronicles και Resident Evil: The Darkside Chronicles.

Τι έχετε να κάνετε στα Resident Evil: Chronicles HD Collection; απλά πράγματα, να μην… πεθάνετε! Με τη χρήση δε του PlayStation Move controller και μόλις $26.99 αν θα ενδιαφέρεστε.