Αυτό το φανταστικό βίντεο του Mindrelic  και γύρισμα για ένα μήνα στο Manhattan με time lapse.