Το σύστημα έχει ετοιμάσει η Fujitsu και αφορά δύο car navigation συστήματα που θα φτάσουν στην Ασία το καλοκαίρι. Αυτά για ‘συνδυαστούν’ με το κανονικό hardware μέσα στο σύστημα του ΙΧ…

Η εταιρία έχει δημιουργήσει την app για iPhone με την ονομασία Driview που στην ουσία σημαίνει πως τοποθετείς το iPhone με τρόπο που κοιτά το παρπρίζ μπροστά στον οδηγό και μετά με την κάμερα εγγράφει εικόνες που στη συνέχεια φαίνονται από το navigation με ένα καλώδιο. Με χρήση augmented reality, οι εικόνες συνδυάζονται με εικονίδια και έτσι έχεις και την εικόνα και το info.

Η app είναι συμβατή με συστήματα της Fujitsu, τα AVN-ZX02i και AVN-Z02i από τη σειρά “Eclipse” αλλά και πάλι ΔΕΝ θα ήτ
αν και άσχημο να είναι συμβατά με άλλων εταιριών navigation.