Είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό παιχνίδι με ‘σκηνικό’ ένα futuristic μέλλον…