Μπορείτε να δοκιμάσετε τον Chrome browser στο κινητό Android ΚΑΙ μάλιστα να έχετε και την… τιμή να δείτε τον αναβαθμισένο Chrome Beta που μπορείτε να κατεβάσετε. Μιλάμε για χαρακτηριστικά λίγα αλλά μεγαλύτερη σταθερότητα, επιδόσεις και optimization. Μπορείτε να βρεθείτε στο Google Play store για αναβάθμιση ενώ και το Google Chrome release website έχει πολλά περισσότερα.