Ναι, σας έχουμε τα νέα Windows 8.

Όπου φαίνεται όντως η Microsoft να αναζητά νέα touch-centric και single-focus νοοτροπία στο μοντέλο που έχει στο νού της…