Μιλάμε για το Safari για το iOS ενώ οι third party browsers υπάρχουν και είναι οι Opera, Skyfire, Dolphin, ΑΛΛΑ, όχι μεγάλος ανταγωνιστής.

Και τώρα ο Mozilla FireFox κάνει την αλλαγή του με τον browser να αποκτά και έκδοση για tablet. Η έκδοση με την ονομασία “junior”, είναι η προσπάθεια της Mozilla να υπάρξει μια full-screen εμπειρία σε ένα πιο απλό interface και ΔΕΝ θα είναι απλό port τηςdesktop. Το Junior είναι σε πρωτότυπη φάσι και το interface έχει δύο μόνο buttons – ένα back button και ένα plus για περισσότερες options και όσα θέλει κανείς να κάνει με browser.

Η δε Mozilla θα ρίξει και έν multiple profile χαρακτηριστικό με το login σε ένα account να είναι μια επιλογή πολλαπλή. Δείτε στο website για περισσότερα.