Αυτή είναι η λάμπα Insteon Networked LED bulb…

Με τόσα “smart” πράγματα, τον να δούμε άλλο; μήπως και smart λάμπες. Αυτή είναι η Insteon Networked LED bulb, μια λάμπα που ελέγχεις με smartphone, είτε Android, είτε iOS.\

Και με το πάτημα ενός κουμπιού, στην οθόνη του smartphone ελέγχεις μια τοποθετημένη Insteon Networked LED λάμπα, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ module ή άλλη σύνδεση και όλα αυτά από τα 50 μέτρα…