Και μια ταινία που τελειώνει με το “SINCE 66″ , δημιούργημα της ίδιας της Vans, του κου Paul Van…

Δημιούργημα του κου Eliot Rausch, το Vans είναι ένα Brand video για όλα όσα αντιπροσωπεύει η εταιρία τα τελευταία 46 χρόνια με εστίαση σε άτομα της οικογένειας Vans family όπως τον κο Steve Van Doren, τους Ray Barbee, Steve Caballero, Leila Hurst, Keith Morris, Stephen Murray, Tony Alva, Russ Pope και Christian Hosoi. Στο 2012 μια ματιά στο όραμα της Vans. Είναι classics…

SINCE 66 from Vans OffTheWall.TV on Vimeo.