Για τους χρήστες του Instagram και το iOS, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Έχετε και εσείς αναβάθμιση της app που φτάνει στο 2.5.

Τι έχουμε; αναβαθμισμένο UI με νέο profile tab, νέο Explore tab για να κάνεις browse σε hashtags και usernames, search autocomplete και επιλογή για sharing των likes και hearts των φωτό στo Facebook. Το δε iTunes App Store, λέει:

What’s New in Version 2.5.0

– Revamped profile tab
– Search for users and tags in the Explore tab
– Improvements to commenting
– User search autocompletes based on people you follow
– Visual improvements
– Speed optimizations
– Optionally share likes to Facebook (enable in your Profile > Sharing Settings > Facebook)

Εμπρός