Το Eureka, δεν είχε και λίγα προβλήμματα Reddit σε σχέση με τον αμερικανικό στρατό αφού χτυπήθηκε από Anonymous κακ 4Chan από την άλλη όμως ήρθε η ώρα για… αντιγραφή καθώς σχεδιάζεται να εοτιμαστεί ένα αντίγραφό για το NIPRNet, ένα χαμηλού επιπεδου απορρήτου δίκτυο διαθέσιμο στις U.S. Armed Forces.

Στο NIPRNet υπάρχουν για τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ ήδη τα milWiki, milBook, milTube, και milBlog — αντίστοιχα των Wikipedia, Facebook, YouTube, και LiveJournal και με χρήση WordPress ενώ αυτές οι web apps σε portal ονομάζονται milSuite και είναι firewalled για στρατιωτικά θέματα. Τώρα το milSuite θα έχει και το Eureka, κλώνο του Reddit με το οποίο users θα κάνουν comment σε posts και θα τα ψηφίζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά ενώ τα popular posts μπορεί να τα δουν οι αξιωματικοί και να εφαρμοστούν.

Το δε milSuite ΕΙΝΑΙ high-tech επιτυχία με 200,000 users όπως και πάνω από 200 ναυάρχους και στρατηγούς.

Η δε ιδέα για το Eureka ήταν ενός αντισυνταγματάρχη, του κου Lawrence Grega που έχει σαν όραμα “κοράλι από ιδέες”.

Στόχος είναι μέχρι το “Δεκέμβρη του 2015,” το milSuite και η χρήση του να είναι κανόνας και όχι εξαίρεση, ενώ πρόσβαση θα υπάρχει και σε πολίτες με μια common access κάρτα.