Αν σήμερα θέλεις να είσαι ‘μέσα’ στο παιχνίδι, αυτό σημαίνει apps…

Έτσι και η Mozilla που θα δώσει μάχη για το λειτουργικό που ετοιμάζει, το Firefox OS, όπως λέει το TechRadar θα έχει λίγα προβλήματα αφού το 75% των apps σε Google Play και Apple App Store έχουν γραφεί σε HTML 5 και θα είναι εύκολο να κάνεις port στο Firefox OS που είναι web-based HTML 5 πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει πως οι app developers θα φέρουν εύκολα τις apps στο νέο λειτουργικό και άρα το Firefox OS όταν βγει δεν θα είναι ‘παρθένο’…