Ναι αν έχετε αγάπη για τα Bond θα γίνει χαμός με ‘συλλεκτικά’. και αυτή είναι η Casino Royale First Edition (£50,000 που σημαίνει $78,000). Μόνο ένα από τα 4,728 αντίτυπα του 1953, με σχεδιασμό από τον Ian Fleming και custom-made κουτί.