Η Microsoft ανακοίνωσε πως έλαβε έγκριση για μια “high performance touchscreen patent”…

Αυτή η πατέντα θα βασίζεται σε ένα σύστημα πρόβλεψης – predictive system, που θα ‘προβλέπει’ πως θα κινηθούν τα δάχτυλα μας στη συνέχεια. Αυτή η διαδικασία έχει ανάγκη από υπολογιστική δύναμη για να δουλέψει χωρίς lag και το αποτέλεσμα είναι ένα ομαλό user interface με ειδικούς αλγόριθμους – predictive algorithms.

Για να δούμε…