Και τα νέα χαρακτηστικά και το νέο UI είναι μια αλλαγή ευπρόσδεκτη αλλά σε ένα ‘νέο’ OS η ασφάλεια είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα…

Αν είναι να πάτε στο Android 4.1 Jelly Bean, έχει ενδιαφέρον μια αναφορά της Duo Security και του κου Jon Oberheide οως η Google έχει ενισχύσει την ασφάλεια στο Android 4.1 Jelly Bean σε σχέση με το Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Αυτό το πετυχαίνει με μια τεχνολογία που ονομάζεται ASLR:

“ASLR randomizes where various areas of memory (eg: stack, heap, libs, etc) are mapped in the address space of a process. Combined with complementary mitigation techniques such as non-executable memory protection, ASLR makes the exploitation of traditional memory corruption vulnerabilities probabilistically difficult.”

Άρα, αν μεταβείτε στο Android 4.1 θα ανησυχείτε λιγότερο και ΠΑΛΙ όμως στο downloading των apps θα πρέπει να προσέχεται και σε ROMs ή μετατροπές που κάνετε install. Πάντα πηγές που εμπιστευόμαστε…