Ναι, υπάρχει ένα νέο Batman εκεί έξω. Είναι το Dark Knight και αυτό είναι το super trailer…