Αυτή είναι η Sony Earphone διαφήμιση από την Κορέα το 2012: “Hello, Michael.” Επιπλέον έχουμε θρύλους όπως: Jimi Hendrix, Elvis Presley και Wolfgang Amadeus Mozart. Δημιουργική και απίστευτη…