Και με βάση τα νούμερα της NPD DisplaySearch τα notebook ναι, θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό, αλλά τα tablet θα τα ξεπεράσουν…

Οι πωλήσεις mobile PC που έχουν και τα notebook, και τα mini-note και τα tablet PC θα αυξηθούν από τις 347 εκατομμύρια μονάδες του 2012 σε 809 εκατομμύρια μονάδες το 2017 ενώ τα tablet PC θα ξεπεράσουν τα notebook το 2016 κατά τη NPD DisplaySearch.

Από την άλλη τα tablets δεν θα είναι δολοφόνοι αλλά οι πωλήσεις notebook PC από τα 208 εκατομμύρια μονάδες το 2012 θα ανέβουν στις 393 εκατομμύρια μονάδες το 2017.

Στα δε tablet PC θα πάμε από τα 121 εκατομμύρια μονάδες στις 416 εκατομμύρια στην ίδια περίοδο με το +28% στα νούμερα.

Από την άλλη τα notebook PCs εξελίσσονται για να ‘φτάσουν’ τα tablet PCs: πιο λεπτά, πιο υψηλής ανάλυσης οθόνες κ.α. Απλά από το 60% των πωλήσεων mobile PC το 2012, θα είναι το 49% το 2017.

Όλο mobile πάντως…