Κάπου 80 χιλιόμετρα από την περιοχή Oi, στην Επαρχία Fukui στην Ιαπωνία, είναι ένα χωριό με την ονομασία Sanno. Συνολικά 11 χωριά και 42 ψυχές με μέση ηλικία άνω των 60….

Και αυτό αλλά και ένα άλλο χωρίο, το Sanno παίρνουν ρεύμα από 216 ηλιακά panel. Η ταμπέλα λέει: Sanno Neighborhood Association Solar Power Generating Installation.”

Ο δήμος του Sanno είναι ο πρώτος στην Ιαπωνία που χρησιμοποιεί ηλιακό ρεύμα για όλες του τις ανάγκες. Εμείς στη χώρα του ήλιου έχουμε ένα έστω τέτοιο χωριό;