Η εφαρμογή της ιδέας του ελέγχου ενός υπολογιστή με την κίνηση των ματιών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φθηνά υλικά.  Όσο προχωρά η έρευνα σ’αυτό το πεδίο πλησιάζουμε στην εποχή της ευρείας παραγωγής gadgets που θα βελτιώνουν τις συνθήκες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Το συγκεκριμένο σετ αποτελείται από κάμερα και ένα ζευγάρι ψηφιακών γυαλιών που ρυθμίζονται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην κίνηση των ματιών του χρήστη. Το ‘κλικ’ γίνεται με κλείσιμο των ματιών ή με την προηγμένη ανίχνευση της μεταβολής της εστίασης.