Επιτέλους: το Twitter θα υποστηρίζει και την Ελληνική γλώσσας αφού η νέα έκδοση beta, δίνει τελικά 33 γλώσσες. Δείτε τα settings…