Σχεδιασμένα ‘από λευκό χαρτί’ για DJs, τα Zinken ($140) έχουν 40mm drivers με διπλό διάφραγμα και το δύο πλευρών, “TurnCable” με πυρήνα από kevlar που έχει από τη μια 3.5mm άκρη και από την άλλη 6.3mm. Τα Zinkens έχουν και universal in-line μικρόφωνο, σχεδιασμό που ‘διπλώνει. Nice